Onderzoeksplicht

ALS EXTRA SERVICE BEGELEID IK U BIJ HET VERVULLEN VAN UW ONDERZOEKSPLICHT.

Uw onderzoeksplicht

De onderzoeksplicht houdt in dat u als koper zowel de bouwkundige als de juridische staat van de woning moet onderzoeken.

Voor het onderzoek naar de bouwkundige staat van de woning schakelen we een bouwkundig expert in. Hiermee weet u goed wat u koopt en kunt u aantonen dat u aan de onderzoeksplicht heeft voldaan.

 

De bouwkundig expert stelt op basis van een visuele inspectie een rapport op. In het rapport staat ook vermeld welke kosten u op korte termijn (binnen 1 jaar) en langere termijn (1 - 5 jaar) kunt verwachten. Het keuringsrapport speelt een rol bij eventuele nieuwe onderhandelingen over de koopsom en kan belangrijk zijn als u na de overdracht van de woning verborgen gebreken ontdekt waarvoor u de verkoper aansprakelijk wilt stellen.

We onderzoeken ook de juridische staat van de woning. Zijn er erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, verkoop regulerende bepalingen, is er een kettingbeding, wat zegt het bestemmingsplan, heeft de gemeente voorkeursrecht, is er bodemverontreiniging, is er erfpacht?

Mededelingsplicht van de verkoper

Tegenover de onderzoeksplicht van de koper staat de mededelingsplicht van de verkoper.

De verkoper is wettelijk verplicht alle informatie te geven waar u om vraagt. De mededelingsplicht houdt ook in dat de verkoper aan u moet vertellen als de woning gebreken heeft die niet te zien zijn maar waarvan hij weet dat ze er zijn; de zogenaamde verborgen gebreken.

 

SAMENGEVAT

Als koper bent u verplicht vragen te stellen en nader onderzoek te doen. Ik help u hierbij.

De verkoper is verplicht alles naar eer en geweten te beantwoorden en verborgen gebreken - ook die niet uit het bouwkundig onderzoek blijken - te melden.