Werkwijze

Gerichte aankoopbegeleiding

HOE HELP IK U?

U heeft de eerste bezichtiging zelf gedaan en bent verliefd op een huis of appartement.

U bent goed op de hoogte van uw financiële situatie en de financieringsmogelijkheden.

Dan kunnen we samen aan de slag met de gerichte aankoopbegeleiding.

1. We doen samen de tweede (kritische) bezichtiging van de woning en beoordelen de kwaliteit op bouwkundige staat, afwerkingsniveau en onderhoud.

2. Ik adviseer over de reële waarde van de woning en we bespreken het uit te brengen bod en de koopvoorwaarden.

3. Ik onderhandel met de verkoopmakelaar tot de laagste prijs en bespreek de datum van overdracht, ontbindende voorwaarden, bouwkundige keuring en overname roerende zaken. Indien aan de orde onderhandel ik over de No Risk Clausule als uw huidige eigen woning nog niet is verkocht.

4. Na overeenstemming over de koopsom vinden zo nodig twee controles plaats. Daarvoor schakelen we twee experts in.

4.1 Een bouwkundige keuring of meeloopkeuring door een bouwkundig expert. Hiermee voldoet u aan de onderzoeksplicht en er wordt gekeken naar de bouwkundige kwaliteit en staat van onderhoud van de woning en naar (verborgen) gebreken. Ik vergelijk bouwkundig experts en adviseer welke het beste bij u past.

4.2 Een lokale taxateur, die de plaatselijke woningmarkt uitstekend kent, zorgt voor een gevalideerd taxatierapport. Ik vergelijk lokale taxateurs en adviseer welke het beste bij u past.

5. Ik verzorg de juridische controle van de koopovereenkomst. Na tekening van de koopovereenkomst heeft u als koper drie bedenkdagen waarbinnen u eventueel van de koop kunt afzien. Ik vergelijk notarissen en adviseer welke het beste bij u past.

6. Eindinspectie en overdracht. Voordat we naar de notaris gaan doen we samen de eindinspectie waarbij de verkoper en diens makelaar ook aanwezig zijn. We controleren of de woning nog in dezelfde staat is als toen u deze heeft gekocht.

Full Service aankoopbegeleiding

Vanwege de snelheid op de huidige woningmarkt kunt u nu beter kiezen voor de full service aankoopbegeleiding.

Dan ga ik meteen met elke eerste bezichtiging kritisch met u meekijken om daarna zo nodig snel te kunnen onderhandelen en kopen.

Download hier de checklist woningbezichtiging

Checklist